Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Trần Anh Dũng
@anhdung3004
43
100%
33,517 giây
2
Dat Duc
@ducdattv
41
97%
29,797 giây
3
Lệ Hằng
@lehang274
40
100%
31,523 giây
4
xuan xuan
@xuanxuan
35
99%
35,595 giây
5
chua ca
@123yen123
29
99%
42,345 giây
6
Dang Thao
@dangthao
28
87%
39,518 giây
7
le nguyen
@ngyn_ge
25
99%
49,577 giây
8
Quoc Huy Vo
@voquochuy0502
23
94%
50,631 giây
9
nguyễn lý
@lylanhlung
21
99%
59,27 giây
10
Phương Linh
@linhphuong07
21
92%
54,999 giây

Hướng dẫn