Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Ngô Khôi Nguyên
@nguyen33
56
93%
20,735 giây
2
Mei Edward
@mooltress
52
98%
23,408 giây
3
Dat Duc
@ducdattv
51
99%
24,037 giây
4
Dung Son
@sondung
46
100%
27,377 giây
5
Lệ Hằng
@lehang274
46
99%
26,835 giây
6
Trần Anh Dũng
@anhdung3004
45
100%
32,389 giây
7
Dang Thao
@dangthao
44
94%
26,508 giây
8
Nguyen Van Ninh
@ninhnv
36
100%
34,704 giây
9
HOWN HAI PHÚT
@haiphuthown
35
99%
35,298 giây
10
Do Dương
@doduong26
34
97%
35,596 giây

Giới thiệu

Tập đánh máy (tapdanhmay.net) là website luyện kỹ năng gõ phím bằng 10 ngón miễn phí và tốt nhất cho mọi lứa tuổi. Tại đây, người học có thể cải thiện tốc độ gõ phím thông qua hệ thống bài thực hành được biên soạn khoa học và sinh động.

Tập đánh máy cung cấp hơn 650 bài học, hướng dẫn người học các kỹ năng gõ phím cơ bản nhất như ký tự chữ cái, con số, dấu chấm câu với mục tiêu giúp người học đạt được tốc độ gõ phím cao nhất.

Các bài học được thiết kế khoa học từ cơ bản đến nâng cao bao gồm các video hướng dẫn, các trò chơi giáo dục, các bài thực hành hướng dẫn tỉ mỉ và các trải nghiệm tương tác khác.