Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Lệ Hằng
@lehang274
46
99%
26,835 giây
2
Trần Anh Dũng
@anhdung3004
45
100%
32,389 giây
3
Dang Thao
@dangthao
44
94%
26,508 giây
4
HOWN HAI PHÚT
@haiphuthown
35
99%
35,298 giây
5
chua ca
@123yen123
32
93%
39,525 giây
6
Quoc Huy Vo
@voquochuy0502
31
94%
37,73 giây
7
Le Thanh Truc
@truc2010
30
96%
40,457 giây
8
hoàng yến
@yen311
29
93%
40,799 giây
9
Nguyễn Hương Giang
@giangnh144
27
98%
45,701 giây
10
dat vu thanh
@vuthanh_dat
27
93%
42,706 giây

Hướng dẫn