Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Do Tien
@tiendt
27
100%
26,848 giây
2
Dat Duc
@ducdattv
23
100%
30,568 giây
3
Quoc Huy Vo
@voquochuy0502
19
100%
41,546 giây
4
xuan xuan
@xuanxuan
19
100%
40,1 giây
5
Far Cry
@sofar
19
100%
34,759 giây
6
Ngan Kim
@kimngan26062012
19
86%
14,495 giây
7
Le Vy
@levy2013
17
100%
38,586 giây
8
le nguyen
@ngyn_ge
15
100%
49,961 giây
9
hoàng yến
@yen311
14
100%
51,19 giây
10
Nguyễn Yến
@yenthai_010117
14
96%
26,912 giây

Hướng dẫn