Kết hợp R, U, E, I

Hướng dẫn

Gõ các phím xuất hiện trên màn hình để giúp ninja tiêu diệt quái vật