Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
home go
@stayhome
49
86%
11,206 giây
2
Do Tien
@tiendt
44
84%
12,719 giây
3
Far Cry
@sofar
40
86%
11,801 giây
4
Dat Duc
@ducdattv
34
86%
14,654 giây
5
Le Vy
@levy2013
26
87%
14,102 giây
6
Quoc Huy Vo
@voquochuy0502
23
85%
17,498 giây
7
le nguyen
@ngyn_ge
22
86%
19,243 giây
8
nguyễn lý
@lylanhlung
19
86%
20,542 giây
9
Nguyễn Yến
@yenthai_010117
16
86%
20,853 giây
10
nguyễn yến
@yen92
15
86%
21,889 giây

Hướng dẫn