Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Châu Nguyễn
@sumiisshort
159
100%
4,084 giây
2
TapPhu DanhMayDo
@khapna222_222
143
100%
4,702 giây
3
home go
@stayhome
124
100%
5,63 giây
4
Do Tien
@tiendt
62
100%
7,215 giây
5
Tăng Hoài Duy
@lucifer
52
100%
7,343 giây
6
Le Hoang
@robertstarr
47
100%
8,457 giây
7
Vũ Thị Đào
@vuthidao996052
45
100%
9,071 giây
8
Vương Quân
@narasa
44
100%
9,64 giây
9
Zung Dong Tuoi 15
@fallinyourluv82
44
100%
8,946 giây
10
Đỗ Tiến
@tiendoafk
43
100%
9,507 giây

Hướng dẫn