Sử dụng tay phải

Hướng dẫn

  • Dùng ngón trỏ trái giữ phím F
  • Gõ các phím còn lại bằng tay phải