Phím T & P

Hướng dẫn

  • Gõ phím T bằng ngón trỏ trái
  • Gõ phím P bằng ngón út phải