Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Trương Trần Phát
@phat_200
135
100%
4,01 giây
2
Phùng Tiến
@ashiba123
41
100%
10,93 giây
3
Hannah Nguyen
@hannah_nguyen
38
100%
11,824 giây
4
Dat Duc
@ducdattv
38
100%
10,296 giây
5
hoàng yến
@yen311
37
100%
10,898 giây
6
Nguyễn Hương Giang
@giangnh144
36
100%
12,156 giây
7
chua ca
@123yen123
35
100%
12,073 giây
8
pham van quyen
@quyenvan37
35
100%
11,548 giây
9
Quoc Huy Vo
@voquochuy0502
34
100%
12,451 giây
10
Trần Anh Dũng
@anhdung3004
34
100%
11,703 giây

Hướng dẫn