Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Phan Sy
@coeus412
35
100%
62,964 giây
2
mai đăng phúc bảo
@mai_dang_phuc_bao
29
99%
70,098 giây
3
Phùng Tiến
@ashiba123
29
95%
67,13 giây
4
Jang Annie
@annie
27
99%
82,999 giây
5
Quoc Huy Vo
@voquochuy0502
26
95%
75,11 giây
6
Hannah Nguyen
@hannah_nguyen
23
89%
85,661 giây
7
Phan Hoang
@ngochoang97abc
19
99%
108,384 giây
8
Nguyễn Phương
@su09120712
18
100%
133,469 giây
9
hoàng yến
@yen311
17
88%
103,902 giây
10
tran quynh
@quynhquynh2000
16
92%
120,459 giây

Hướng dẫn