Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
xuan xuan
@xuanxuan
53
95%
43,97 giây
2
tran truong
@trtdm
46
98%
36,517 giây
3
Dat Duc
@ducdattv
45
99%
41,169 giây
4
Ho Giai
@hominhgiai
43
96%
38,728 giây
5
Trần Anh Dũng
@anhdung3004
42
100%
44,11 giây
6
Phan Sy
@coeus412
35
100%
50,661 giây
7
Nguyen Thao
@thuthao1209
34
98%
51,384 giây
8
Phùng Tiến
@ashiba123
34
96%
48,737 giây
9
Pham Truc My
@trucmy
28
99%
61,185 giây
10
Hannah Nguyen
@hannah_nguyen
26
98%
70,236 giây

Hướng dẫn