Phím U & R

Hướng dẫn

  • Gõ phím R bằng ngón trỏ trái
  • Gõ phím U bằng ngón trỏ phải