Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Quoc Huy Vo
@voquochuy0502
20
100%
43,381 giây
2
quyên dương hoàng
@duonghoangyenquyen
16
100%
49,938 giây
3
Lượng Đinh
@dinhvanluan
15
100%
56,414 giây
4
hoàng yến
@yen311
15
100%
51,02 giây
5
nguyễn lý
@lylanhlung
13
88%
12,087 giây
6
le diem
@diem1911
11
100%
68,854 giây

Hướng dẫn