Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
hoàng yến
@yen311
46
100%
8,682 giây
2
Hannah Nguyen
@hannah_nguyen
42
100%
10,041 giây
3
Quoc Huy Vo
@voquochuy0502
42
100%
9,445 giây
4
Dang Thao
@dangthao
39
100%
11,301 giây
5
Nguyễn Hương Giang
@giangnh144
38
100%
10,486 giây
6
Nguyễn Khôi
@tuankhoi.1902
38
100%
10,428 giây
7
Phùng Tiến
@ashiba123
36
100%
11,185 giây
8
Dinh Lam
@trailer
36
100%
11,048 giây
9
Nguyen Trang
@ann.n_9
35
100%
12,15 giây
10
pham van quyen
@quyenvan37
35
100%
11,247 giây

Hướng dẫn