Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Con Bộ Trưởng
@conbotruong
155
100%
3,957 giây
2
Trương Trần Phát
@phat_200
129
100%
4,362 giây
3
Vũ Thị Đào
@vuthidao996052
53
100%
8,401 giây
4
Tran Vu
@hbteamobi
50
100%
7,975 giây
5
Trần Trí
@trantri8
45
100%
9,604 giây
6
Dat Duc
@ducdattv
45
100%
9,401 giây
7
Huynh Hai
@haibaroibeo
44
100%
9,2 giây
8
Phan Sy
@coeus412
44
100%
9,177 giây
9
Nguyen Danh
@danhnguyen
44
100%
9,075 giây
10
Thuận Gia
@hishiron
43
100%
10,138 giây

Giới thiệu

Tập đánh máy (tapdanhmay.net) là website luyện kỹ năng gõ phím bằng 10 ngón miễn phí và tốt nhất cho mọi lứa tuổi. Tại đây, người học có thể cải thiện tốc độ gõ phím thông qua hệ thống bài thực hành được biên soạn khoa học và sinh động.

Tập đánh máy cung cấp hơn 650 bài học, hướng dẫn người học các kỹ năng gõ phím cơ bản nhất như ký tự chữ cái, con số, dấu chấm câu với mục tiêu giúp người học đạt được tốc độ gõ phím cao nhất.

Các bài học được thiết kế khoa học từ cơ bản đến nâng cao bao gồm các video hướng dẫn, các trò chơi giáo dục, các bài thực hành hướng dẫn tỉ mỉ và các trải nghiệm tương tác khác.