Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Trương Trần Phát
@phat_200
120
100%
4,184 giây
2
Hannah Nguyen
@hannah_nguyen
45
100%
12,551 giây
3
Dat Duc
@ducdattv
39
100%
10,276 giây
4
Phùng Tiến
@ashiba123
38
100%
10,639 giây
5
Phan Sy
@coeus412
36
100%
11,191 giây
6
Quoc Huy Vo
@voquochuy0502
33
100%
12,395 giây
7
tran quynh
@quynhquynh2000
33
100%
11,904 giây
8
Nguyễn Hương Giang
@giangnh144
32
100%
15,486 giây
9
Ho Giai
@hominhgiai
31
100%
12,772 giây
10
anh anh
@hehehehe
29
100%
14,259 giây

Hướng dẫn