Phím X & gạch chéo

Hướng dẫn

  • Gõ phím X bằng ngón út trái
  • Gõ phím gạch chéo bằng ngón út phải