Free
Miễn phí
  •  Bài luyện tập cơ bản
  •  Không có bài luyện tập nâng cao, tiếng Việt
  •  Phải share facebook để mở bài
  •  Hiện quảng cáo
  •  Giao diện bàn phím hạn chế
Premium
80.000đ/tháng
  •  Bài luyện tập cơ bản
  •  Bài luyện tập nâng cao, tiếng Việt
  •  Không cần share facebook để mở bài
  •  Không có quảng cáo
  •  Giao diện bàn phím đa dạng