1:00
Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút)
1
Trương Tuấn Vũ
160
2
Nyeu AToan
140
3
Vĩ Nam
136
4
Nguyễn Chí Tùng
132
5
đinh trung thuận
131
6
Hoàng Nhân
128
7
Lương Ái Nhi
127
8
hà hoàng
126
9
Alden Hoang
124
10
Hà Hải
122
11
Do Tien
122
12
Jacky Ryuk
120
13
Mai Dang Anh
120
14
Trương Tiểu Nhiên
118
15
Đoàn Nguyễn Quý
118
16
Nguyễn Hoàng
118
17
Nguyễn Ngọc Thọ
117
18
Pham Khoa
117
19
Nguyen Phuc
117
20
Đinh Gia Bảo
116
21
Nguyễn Đức Hải
114
22
thanh tran
114
23
Lê Quân
113
24
Vũ Hường
112
25
Do Duong
112
26
zed kidtings
112
27
Anh Bùi Phạm
111
28
Phạm Hoàng Hải Đăng
111
29
Dung Lại Hạ
110
30
Phạm Lộc
110

Bình luận