1:00
Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút)
1
Trương Tuấn Vũ
160
2
quyen huy
148
3
Nguyễn Văn Thắng
147
4
Walls Cl3izv
141
5
Trần Trang
140
6
Nyeu AToan
140
7
Vĩ Nam
136
8
Con Bộ Trưởng
135
9
Kỉ Niệm Tuổi 17
134
10
Nguyễn Chí Tùng
132
11
đinh trung thuận
131
12
Dang Duy Anh
130
13
Hoàng Nhân
128
14
Lương Ái Nhi
127
15
hà hoàng
126
16
Đặng Huy Hoàng
125
17
Alden Hoang
124
18
Nguyễn Thành Nam
124
19
Le Man
124
20
Phạm Hà Triều Tiên
123
21
Hà Hải
122
22
Do Tien
122
23
Jacky Ryuk
120
24
Mai Dang Anh
120
25
Toàn Nguyễn
119
26
Trương Tiểu Nhiên
118
27
Đoàn Nguyễn Quý
118
28
Nguyễn Hoàng
118
29
Nguyễn Ngọc Thọ
117
30
Hà Hùng
117

Bình luận