Tư thế ngồi

Một điều khá quan trọng nữa giúp bạn gõ 10 ngón nhanh đó là tư thế ngồi. Các tư thế ngồi sai thường là ngồi nghiêng, ngồi tựa vào ghế, ngồi vẹo hoặc ngồi quá cao hay quá thấp... điều này ảnh hướng khá nhiều đến việc đánh máy của bạn. Bạn có thể tham khảo cách ngồi như sau:

  1. Ngồi lưng thẳng, mặt đối chính diện với máy tính
  2. Khủy tay bẻ cong ở góc bên phải
  3. Giữ khoảng cách 45 tới 75 cm so với màn hình máy tính
  4. Cổ tay chạm vào ngay mép của máy tính ở phía trước bàn phím
Tư thế ngồi