1:00
Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút)
1
Tran Nguyen
210
2
Nguyễn Đạt
173
3
Trương Tuấn Vũ
160
4
Thái Đặng
158
5
Mai Bao
155
6
Vo Vinh
152
7
quyen huy
148
8
Nguyễn Văn Thắng
147
9
Lê Thạc Thao
147
10
Nguyễn Chí Tùng
147
11
Anh Dang
143
12
Phong Uông
142
13
Chu Thuý An
142
14
Walls Cl3izv
141
15
Trần Trang
140
16
Nyeu AToan
140
17
Vĩ Nam
136
18
Evaleine Josephius
136
19
Nguyễn Ngọc Thọ
135
20
Con Bộ Trưởng
135
21
Lê Minh Điệp
134
22
Kỉ Niệm Tuổi 17
134
23
đinh trung thuận
131
24
Hoàng Nhân
128
25
Anh Tran
127
26
Phạm Tuyền
127
27
Lương Ái Nhi
127
28
Nguyễn Nhật Hoàng
126
29
hà hoàng
126
30
Khoa Trần
125

Bình luận