1:00
Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút)
1
Trương Tuấn Vũ
160
2
Nyeu AToan
140
3
Vĩ Nam
136
4
Nguyễn Chí Tùng
132
5
đinh trung thuận
131
6
Hoàng Nhân
128
7
Lương Ái Nhi
127
8
hà hoàng
126
9
Hà Hải
122
10
Do Tien
122
11
Mai Dang Anh
120
12
Trương Tiểu Nhiên
118
13
Đoàn Nguyễn Quý
118
14
Nguyễn Hoàng
118
15
Nguyễn Ngọc Thọ
117
16
Đinh Gia Bảo
116
17
Nguyễn Đức Hải
114
18
thanh tran
114
19
Lê Quân
113
20
Vũ Hường
112
21
Do Duong
112
22
zed kidtings
112
23
Anh Bùi Phạm
111
24
Phạm Hoàng Hải Đăng
111
25
Dung Lại Hạ
110
26
Phạm Lộc
110
27
Tiến Trường
109
28
Trần Quang Thành
108
29
Dư Long
108
30
Nguyen Nhi
107

Bình luận