1:00
Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút)
1
Trương Tuấn Vũ
160
2
Nyeu AToan
140
3
Vĩ Nam
136
4
Kỉ Niệm Tuổi 17
134
5
Nguyễn Chí Tùng
132
6
đinh trung thuận
131
7
Hoàng Nhân
128
8
Lương Ái Nhi
127
9
hà hoàng
126
10
Đặng Huy Hoàng
125
11
Alden Hoang
124
12
Hà Hải
122
13
Do Tien
122
14
Jacky Ryuk
120
15
Mai Dang Anh
120
16
Trương Tiểu Nhiên
118
17
Đoàn Nguyễn Quý
118
18
Nguyễn Hoàng
118
19
Nguyễn Ngọc Thọ
117
20
Pham Khoa
117
21
Đinh Gia Bảo
116
22
Nguyễn Đức Hải
114
23
thanh tran
114
24
Tú Vũ Cẩm
114
25
Lê Quân
113
26
Vũ Hường
112
27
Do Duong
112
28
zed kidtings
112
29
Anh Bùi Phạm
111
30
Phạm Hoàng Hải Đăng
111

Bình luận