1:00
Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút)
1
Tran Nguyen
210
2
Nguyễn Đạt
173
3
Trương Tuấn Vũ
160
4
quyen huy
148
5
Nguyễn Văn Thắng
147
6
Lê Thạc Thao
147
7
Anh Dang
143
8
Chu Thuý An
142
9
Walls Cl3izv
141
10
Trần Trang
140
11
Nyeu AToan
140
12
Vĩ Nam
136
13
Evaleine Josephius
136
14
Nguyễn Ngọc Thọ
135
15
Con Bộ Trưởng
135
16
Lê Minh Điệp
134
17
Kỉ Niệm Tuổi 17
134
18
Nguyễn Chí Tùng
132
19
đinh trung thuận
131
20
Hoàng Nhân
128
21
Phạm Tuyền
127
22
Lương Ái Nhi
127
23
hà hoàng
126
24
Khoa Trần
125
25
Mr VU
125
26
Đặng Huy Hoàng
125
27
Alden Hoang
124
28
Nguyễn Thành Nam
124
29
Le Man
124
30
Phạm Hà Triều Tiên
123

Bình luận