1:00
Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút)
1
Trương Tuấn Vũ
160
2
quyen huy
148
3
Nguyễn Văn Thắng
147
4
Nyeu AToan
140
5
Vĩ Nam
136
6
Kỉ Niệm Tuổi 17
134
7
Nguyễn Chí Tùng
132
8
đinh trung thuận
131
9
Hoàng Nhân
128
10
Lương Ái Nhi
127
11
hà hoàng
126
12
Đặng Huy Hoàng
125
13
Alden Hoang
124
14
Nguyễn Thành Nam
124
15
Le Man
124
16
Phạm Hà Triều Tiên
123
17
Hà Hải
122
18
Do Tien
122
19
Jacky Ryuk
120
20
Mai Dang Anh
120
21
Toàn Nguyễn
119
22
Trương Tiểu Nhiên
118
23
Đoàn Nguyễn Quý
118
24
Nguyễn Hoàng
118
25
Nguyễn Ngọc Thọ
117
26
Hà Hùng
117
27
Pham Khoa
117
28
Đinh Gia Bảo
116
29
Nguyễn Đức Hải
114
30
thanh tran
114

Bình luận