1:00
Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút)
1
Tran Nguyen
210
2
Nguyễn Đạt
173
3
Trương Tuấn Vũ
160
4
Mai Bao
155
5
Vo Vinh
152
6
quyen huy
148
7
Nguyễn Văn Thắng
147
8
Lê Thạc Thao
147
9
Anh Dang
143
10
Chu Thuý An
142
11
Walls Cl3izv
141
12
Trần Trang
140
13
Nyeu AToan
140
14
Vĩ Nam
136
15
Evaleine Josephius
136
16
Nguyễn Ngọc Thọ
135
17
Nguyễn Chí Tùng
135
18
Con Bộ Trưởng
135
19
Lê Minh Điệp
134
20
Kỉ Niệm Tuổi 17
134
21
đinh trung thuận
131
22
Hoàng Nhân
128
23
Phạm Tuyền
127
24
Lương Ái Nhi
127
25
Nguyễn Nhật Hoàng
126
26
hà hoàng
126
27
Khoa Trần
125
28
Mr VU
125
29
Đặng Huy Hoàng
125
30
Alden Hoang
124

Bình luận