1:00
Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút)
1
Nguyễn Đạt
173
2
Trương Tuấn Vũ
160
3
quyen huy
148
4
Nguyễn Văn Thắng
147
5
Anh Dang
143
6
Chu Thuý An
142
7
Walls Cl3izv
141
8
Trần Trang
140
9
Nyeu AToan
140
10
Vĩ Nam
136
11
Evaleine Josephius
136
12
Nguyễn Ngọc Thọ
135
13
Con Bộ Trưởng
135
14
Lê Minh Điệp
134
15
Kỉ Niệm Tuổi 17
134
16
Nguyễn Chí Tùng
132
17
đinh trung thuận
131
18
Hoàng Nhân
128
19
Lương Ái Nhi
127
20
hà hoàng
126
21
Mr VU
125
22
Đặng Huy Hoàng
125
23
Alden Hoang
124
24
Nguyễn Thành Nam
124
25
Le Man
124
26
Phạm Hà Triều Tiên
123
27
Hà Hải
122
28
Do Tien
122
29
Quỳnh Ngọc Phan Lê
120
30
Jacky Ryuk
120

Bình luận