Moomoo.io

Sidney de Vries

Thu thập gỗ và đá để xây dựng một ngôi làng! Trong Moomoo.io, bạn phải bảo vệ những gì của bạn. Dùng búa để hạ gục những người chơi khác và đừng để họ đến gần căn cứ của bạn. Táo rất tốt cho sức khỏe của bạn, và gai là hàng phòng thủ tốt nhất!

Bình luận về trò chơi này